rubik

Exploració de llum incident a l'estructura, formes i materials.

2021